Trường Đại học Trà Vinh: Công bố quyết định thành lập Trường Kinh tế, Luật

Ngày 14/11/2022, PGS.TS. Phạm Tiết Khánh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Trà Vinh ký Quyết định số 31/QĐ-HĐT về việc thành lập Trường Kinh tế, Luật thuộc Trường Đại học Trà Vinh trên cơ sở Khoa Kinh tế, Luật và Khoa Quản lý nhà nước, Khoa Quản trị văn phòng.

PGS.TS. Phạm Tiết Khánh, Chủ tịch Hội đồng trường (bìa phải) và TS. Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh (bìa trái) trao quyết định thành lập Trường Kinh tế, Luật và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các Khoa.

Trường Kinh tế, Luật có chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng thuộc lĩnh vực: kinh tế, luật, quản lý nhà nước và lĩnh vực khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh và quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ cấu tổ chức của Trường gồm: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; Hội đồng tư vấn khác (nếu có); Văn phòng Trường; Khoa Kinh tế; Khoa Luật; Khoa Quản trị; các đơn vị tương đương và đơn vị khác thuộc Trường; các bộ môn và tương đương thuộc Khoa.

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐT, ngày 10/10/2022 về phiên họp thứ tư Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021 – 2025, Hội đồng Trường Đại học Trà Vinh cho chủ trương thành lập 03 Trường thuộc Trường Đại học Trà Vinh: (1) Trường Kinh tế, Luật trong năm 2022; (2) Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; (3) Trường Y khoa Nguyễn Thiện Thành trong năm 2023.

Theo baotravinh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *