Đại học Mở TPHCM tuyển sinh đại học từ xa 2023

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;
Căn cứ Kế hoạch số 2077/KH-ĐHM ngày 10 tháng 11 năm 2022 về Kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2023;
Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2023.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa đợt 3 năm 2023 tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và tại các Trạm đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam (theo hình thức chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương, tính đến thời điểm xét tuyển;
 • Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành sử dụng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bổ túc THPT) để nộp hồ sơ dự tuyển. Trường sẽ xét miễn trừ khối lượng kiến thức thí sinh đã học ở trình độ cao đẳng dựa trên văn bằng và bảng điểm ở trình độ cao đẳng nộp kèm theo hồ sơ. Do đó số lượng tín chỉ mỗi thí sinh cần học sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào bảng điểm của thí sinh đã học ở trình độ cao đẳng.
 • Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Đại học.

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2.1. Đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

 • Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích luỹ ở bậc cao đẳng, đại học.
 • Ngưỡng xét tuyển từ 5,0 trở lên (tính theo thang điểm 10) hoặc từ 2,0 trở lên (tính theo thang điểm 4), điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

2.2. Đối tượng có bằng tốt nghiệp THPT.

 • Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
 • Các ngành và tổ hợp môn xét tuyển
STT MÃ NGÀNH NGÀNH HỌC TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00,A01,D01,D07
2 7340115
Marketing
A00,A01,D01,D07
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00,A01,D01,D07
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00,A01,D01,D07
5 7340301
Kế toán
A00,A01,D01,D07
6 7340302 Kiểm toán A00,A01,D01,D07
7 7340404 Quản trị nhân lực A00,A01,D01,D07
8 7380101 Luật A00,A01,C00,D01
9 7380107 Luật kinh tế A00,A01,C00,D01
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng và Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Cấp thoát nước) A00,A01,D01,D07
11 7580302
Quản lý xây dựng
A00,A01,D01,D07
12 7220201 Ngôn ngữ Anh A01,D01,D14,D78
13 7310101 Kinh tế (chuyên ngành Quản lý công) A00,A01,D01,D07
14
7310301
Xã hội học
A01,C00,D01,D78
15 7310620 Đông Nam Á học
A01,C00,D01,D78
16 7760101 Công tác xã hội
A01,C00,D01,D78
17 7420201
Công nghệ sinh học
A00,D07,A02,B00

Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh A02: Toán, Sinh, Lý
B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa C03: Văn, Sử, Toán
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D04: Toán, Văn, Tiếng Trung D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
D14: Văn, Sử, Anh D78: Văn, KHXH, Tiếng Anh
 • Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học năm lớp 12 thuộc tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
 • Điểm chấp nhận hồ sơ: Điểm xét tuyển ≥ 12 điểm.
Nguyên tắc xét tuyển:
 • Điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển.
 • Thí sinh mất học bạ vui lòng liên hệ trường THPT để cấp bảng điểm lớp 12 thay học bạ.
 • Riêng ngành Ngôn ngữ Anh: Trường tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp đại học.
 • Thí sinh sau khi tham gia thực hiện bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào, cụ thể trong trường hợp:
 • Kết quả “Đạt” : thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học.
 • Kết quả “Không đạt”: thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học, đồng thời phải đăng ký học và hoàn thành môn tiếng Anh nâng cao 5 trong học kỳ đầu tiên.
 • Thí sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh được miễn kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

3. Thời gian đào tạo

 • Đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông: 4 – 5 năm tuỳ theo ngành đào tạo. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.
 • Đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc đã tốt nghiệp Đại học: 2 – 3 năm.
 • Lịch học và lịch thi được bố trí vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật.
 • Tham khảo chương trình đào tạo tại http://www.oude.edu.vn/department/index

4. Văn bằng tốt nghiệp

 • Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Đại học với học vị cử nhân, kỹ sư do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cấp, được học tiếp lên các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ.
 • Căn cứ Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 đã có hiệu lực thi hành: Hiện nay không phân biệt các hình thức đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa) và trên bằng tốt nghiệp không thể hiện hình thức đào tạo.

5. Hồ sơ đăng ký nhập học

a) Phiếu dự tuyển theo mẫu của trường (có dán ảnh màu cỡ 3×4).
b) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường.
c) Phiếu đăng ký xét đối tượng chính sách ưu tiên – khu vực (nếu có).
d) Các bản sao và giấy tờ liên quan:
Đối với thí sinh xét tuyển theo điểm trung bình bậc cao đẳng: Nộp 03 bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng, 02 bản sao bằng tốt nghiệp THPT và 02 bản sao bảng điểm. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng theo hình thức liên thông, thí sinh nộp bổ sung thêm bản sao bằng tốt nghiệp và bản sao bảng điểm bậc trung cấp.
Đối với thí sinh xét tuyển theo điểm trung bình bậc đại học: Nộp 03 bản sao bằng tốt nghiệp đại học và 02 bản sao bảng điểm. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông, thí sinh  nộp bổ sung thêm bản sao bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập bậc cao đẳng, trung cấp.
Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ): Nộp 02 bản sao bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT.
e) 01 bản sao giấy khai sinh.
f) 01 bản sao căn cước công dân.
g) 03 ảnh màu cỡ 3×4 (ảnh mới chụp trong vòng 06 tháng có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh).
Lưu ý: Tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do Trường phát hành.

6. Tạm thu học phí học kỳ 1:

 • 3.510.000đ/thí sinh gồm các ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng, ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước và ngành Công nghệ sinh học.
 • 3.240.000đ/thí sinh gồm các ngành còn lại.

(Mức học phí này đã bao gồm học liệu)

7. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:

 • Thí sinh tải mẫu hồ sơ tại website của Trung tâm Đào tạo Từ xa theo địa chỉ sau: http://www.oude.edu.vn/student/mẫu-đơn-68/ hoặc nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa hoặc tại các đơn vị liên kết (theo danh sách đính kèm)
 • Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa (phòng 005- tầng trệt, số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc tại các đơn vị liên kết.
 • Phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm tại các Trạm liên kết đào tạo từ xa và tại Trung tâm Đào tạo Từ xa – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (trừ Chủ nhật và ngày lễ).
 • Thời gian phát và nhận hồ sơ đợt 3 Từ 01/04/2023 đến 01/06/2023.
 • Thời gian khai giảng dự kiến: Tháng 06/2023.

8. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin về công tác tuyển sinh, thí sinh liên hệ trực tiếp tại các đơn vị liên kết (nơi phát hành và nhận hồ sơ) hoặc:
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Đào tạo Từ xa)
Địa chỉ: Số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

42 thoughts on “Đại học Mở TPHCM tuyển sinh đại học từ xa 2023

  • admin says:

   Chào em, đại học hệ từ xa chưa có ngành quản lý xây dựng em nhé! Em có thể cân nhắc một số ngành gần như: Quản trị kinh doanh, Kinh tế (chuyên ngành quản lý kinh tế).
   Để biết thêm thông tin em có thể để lại thông tin tư vấn hoặc gọi hotline 0939199789!

 1. Bảo Ngân says:

  Em đã có bằng trung cấp ngành kinh doanh xuất nhập khẩu . Em đang quan tâm đến nghành Kinh doanh quốc tế để liên thông lên đại học theo hình thức đào tạo từ xa . Mong nhận được tư vấn cụ thể hơn ạ . Em cảm ơn

  • admin says:

   Hệ từ xa tuyển sinh và khai giảng liên tục trong năm đó em. Em để lại thông tin liên hệ hoặc gộ hotline 0939199789 để được tư vấn nhé!

 2. Trần Hà says:

  dạ cho em hỏi, trước e học ngành kinh tế – OU, giờ e muốn học văn bằng 2 ngôn ngữ anh, thì sẽ học thêm bao nhiêu tín chỉ – trong bao nhiêu kỳ và thi đầu vào môn nào ạ. em cảm ơn

 3. Quang Thắng says:

  Cho em hỏi em tốt nghiệp CĐ chính quy ngành điện tử truyền thông, giờ em muốn liên thông ngành tài chính ngân hàng được không? Nếu được thì thời gian bao lâu ạ

  • admin says:

   Được em nhé, và có thể nộp bảng điểm vào để xét miễn có môn đã học. Em để lại thông tin liên hệ để được tư vấn cụ thể nhé!

 4. My says:

  Hiện tại e đang sinh viên năm 3 học ngành Thương mại điện tử muốn chuyển sang ngành Kinh doanh quốc tế bên Đại Học Mở đào tạo từ xa có được ko ạ?

 5. Nguyễn Thanh Phương says:

  Em đã tốt nghiệp đại học ngành Hóa Học, muốn học văn bằng 2 ngành ngôn ngữ anh hệ từ xa. Em muốn được tư vấn. 0962288950 (Phương)

 6. Đặng Thanh Duy says:

  Em chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh. Em có dự định học thêm văn bằng 2 Kế toán tại trường theo hình thức đào tạo từ xa. Mong quý trường tư vấn giúp em với ạ. 0834423023 SĐT của em ạ.

 7. Trần thị thiết says:

  Mình tháng 3 tốt nghiệp chuyên ngành giao tiếp trong kinh doanh hệ cao đẳng tại Nhật
  Muốn học ngành quản trị kinh doanh

 8. Ngọc says:

  Cho em hỏi năm nay có tuyển sinh ngành ngôn ngữ Trung không và thời gian tuyển sinh lần tới của trường là khi nào ạ?

 9. Chi says:

  Dạ em xin được hỏi là em có đọc được thông tin là phải thi tập trung 3 tháng/lần thì những trường hợp theo học nhưng không ở trong nước thì có được đặc cách thi online luôn không ạ? Và khi tốt nghiệp em có thể sử dụng bằng đại học từ xa của trường để học thạc sỹ ở nước ngoài hay không?

 10. Thanh Huyền says:

  Dạ, chào admin cho mình hỏi là nếu tốt nghiệp thpt lâu rồi thì giờ có thể đăng kí xét tuyển được không ạ?

 11. Lộc says:

  Em đang muốn học từ xa đối với ngành Luật. không biết nhà trường có mở thêm lớp cuối năm 2023, hay đầu năm 2024 không ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN


   ĐĂNG KÝ TƯ VẤN