TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Trường công lập đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam và Quốc tế

126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 6274222 – 3855246 (104); E-mail: rdi@tvu.edu.vn
Website: https://rdi.edu.vn/

PHIẾU HỌC VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA