• Hệ thống Euni sử dụng tài khoản Office 365 để đăng nhập
  • Nếu bạn đã có tài khoản bạn có thể đăng nhập tại đây
  • Nếu chưa có tài khoản vui lòng đăng ký tài khoản vào form dưới đây:
B1. Đăng ký tài khoản
B2. Đăng nhập tài khoản
B3. Cập nhật thông tin

Bước 1. Đăng ký tài khoản

Email sử dụng để kích hoạt tài khoản của bạn