Chúng tôi đang khởi tạo dữ liệu cho lớp. Vui lòng đợi trong giây lát.

C++ - 20C++01

Giảng viên: Phan Hoàng Phú (0 )
2,500,000 VNĐ
Ngày bắt đầu:
Kết thúc dự kiến:
Số buổi học:
SL đăng ký:
SL tối thiểu:
Trạng thái lớp:
Yêu thích
Đang xử lý...
Đã thêm vào lớp yêu thích
Đang xử lý...

Mô tả lớp học

Khóa học “Lập trình C++ cơ bản & nâng cao” ra đời nhằm giúp các học viên những bước đi vững chắc trong việc xây dựng nền tảng thuật toán, cấu trúc dữ liệu lĩnh vực nghề nghiệp lập trình. Khoá học được thiết kế trong 02 tháng với đầy đủ các bài tập cơ bản & nâng cao của Lập trình hướng đối tượng C++, giúp Học viên tự tin hoàn thành Môn học, Đồ án, Bài tập lớn ở trường Đại học. Giá trị mang lại sau khóa học Chứng chỉ Lập trình C++ cơ bản & nâng cao của Học viện CNTT Microsoft. Kiến thức vững chắc về Lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật. Hoàn thành các đồ án Môn học, Bài tập lớn tại trường về môn Lập trình C++. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu như, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc, kiểu tập tin, các câu lệnh rẽ nhánh, vòng lặp… Đặc biệt, khả năng tự học thêm C++ hoặc học một ngôn ngữ khác khi đã có được căn bản vững từ khóa học này.

Nội dung nổi bật

Học viên sẽ được:

- Miễn phí học lại không làm được.

- Giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học

Những lý do bạn nên chọn Msita là nơi đồng hành:

- Môi trường học tập chuyên nghiệp, hiện đại 

- Giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn

- Đào tạo qua dự án thực tế, thực hành liên tục

- Nắm vững lý thuyết, thành thạo kỹ năng sau khi hoàn thành khóa học

- Cam kết có việc làm ngay, hỗ trợ tìm việc làm cho bạn

- Hỗ trợ trọn đời về công nghệ khi cần

Khung chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO : C++


I CÔNG CỤ HỌC VIÊN SẼ THÀNH THẠO 

- Chứng chỉ Lập trình C++ cơ bản & nâng cao của Học viện CNTT Microsoft.

Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm.

. Kiến thức lập trình để xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm.

. Thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc..

. Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp.

. Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug).

. Tự học thêm C++ hoặc học một ngôn ngữ khác khi đã có được căn bản vững.

- Kiến thức vững chắc về Lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.

- Hoàn thành các đồ án Môn học, Bài tập lớn tại trường về môn Lập trình C++.

- Chia sẻ từ các PM giàu kinh nghiệm về chế độ, môi trường làm việc cùng hướng phát triển nghề nghiệp.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1. Các khái niệm cơ bản trong C++ ( 21 tiết )

- C++ là gì ? Hướng dẫn cài đặt C++

- Cú pháp C++ cơ bản, Comment,

- Kiểu dữ liệu, Các kiểu biến, Phạm vi biến, Các kiểu Modifier

- Hằng (Constant/Literal), Lớp lưu trữ, Toán tử

- Vòng lặp, Lệnh IF, Else, Switch, Hàm,

- Number, Mảng (Array), Chuỗi (String),

- Con trỏ, Tham chiếu, Date & Time

- Input & Output cơ bản

- Cấu trúc dữ liệu (Struct).

 2. Lập trình C++ nâng cao ( 21 tiết )

- File I/O và Stream

- Xử lý ngoại lệ

- Bộ nhớ động

- Namespace

- Template

- Preprocessor (Bộ tiền xử lý)

- Xử lý tín hiệu

- Đa luồng (Multithread)

 3. Đồ án ( 6 tiết)

Bài tập lớn Lập trình hướng đối tượng C++: hoàn thành 1 ứng dụng / chương trình, có đầy đủ thể hiện của các phần học nêu trên (tạo đối tượng, truy cập dữ liệu / file, dùng interface,….), qua đó giúp Học viên hoàn thành đồ án môn học, thi môn, bài tập lớn v.v… Học viên lựa chọn (hoặc làm cả 2):

- Phần mềm quản lý

- Game đơn giản

- Kiến thức vững chắc về Lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.

- Hoàn thành các đồ án Môn học, Bài tập lớn tại trường về môn Lập trình C++.