Chúng tôi đang khởi tạo dữ liệu cho lớp. Vui lòng đợi trong giây lát.

TIN HỌC NÂNG CAO - 20NC03

Giảng viên: Trịnh Trung Hải (0 )
540,000 VNĐ
Ngày bắt đầu:
Kết thúc dự kiến:
Số buổi học:
SL đăng ký:
SL tối thiểu:
Trạng thái lớp:
Yêu thích
Đang xử lý...
Đã thêm vào lớp yêu thích
Đang xử lý...

Mô tả lớp học

Khóa học hướng dẫn Ôn thi sát hạch CNTT theo chuẩn TT03/BTTTT.

- Điều kiện xét tốt nghiệp để ra trường của các bạn Sinh viên kinh tế, ngoại ngữ, Duy tân...

- Bổ sung kỹ năng sử dụng WORD, EXCEL, POWERPOINT để sau này ứng dụng đi làm

Nội dung nổi bật

- Ôn tập sát chuẩn với đề thi để lấy chứng chỉ xét tốt nghiệp ra trường
- Bằng của Đại Học Đà Nẵng cấp
- Học với giảng viên của ĐHĐN
- Bằng có giá trị vô thời hạn, dùng để bổ sung hồ sơ thi công chức,viên chức hoặc nâng ngạch, nâng lương

Khung chương trình

1.MS WORD
Ôn thi theo đề thi ứng dụng CNTT nâng cao theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT:
Quản trị nội dung liệt kê
Định dạng và tùy biến văn bản
Định dạng trang với BreakPage, Border, Watermark
Định vị văn bản: xử lý tab và bảng
Tạo và tùy biến các đối tượng đồ họa
Trộn thư, tạo mẫu văn bản đồng loạt
Chèn tham chiếu, lưu vết và chú thích
Xây dựng mục lục văn bản, danh mục hình và bảng
Tạo văn bản nhanh theo mẫu, thêm nội dung với Quick Parts
Quản lý chế độ in, điều khiển luồng văn bản

2.MS EXCEL
Ôn thi theo đề thi ứng dụng CNTT nâng cao theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT:
Định dạng dữ liệu và thao tác với bảng tính
Tính toán số liệu sử dụng các công thức, hàm nâng cao
Biểu diễn dữ liệu, tô màu theo điều kiện (Conditional Formating)
Quản lý nhập liệu và không chế dữ liệu (Data Validation)
Tổ chức, sắp xếp và lọc dữ liệu (Sort data, Auto, Advance Filter)
Trình diễn, thống kê dữ liệu, biểu đồ (Pivot Table, Pivot
Tùy chỉnh giao diện, nâng cao hiệu quả khai thác Excel
Tạo Macro trong Microsoft Excel
Quản lý chế độ in bảng tính trong Excel
- Làm việc trong môi trường cộng tác

3. MS POWER POINT
Ôn thi theo đề thi ứng dụng CNTT nâng cao theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT:
Xây dựng Layout và chuẩn bị cho bài thuyết trình
Làm việc với Theme và Slide Master
Xây dựng và định dạng Slide
Tùy chỉnh các đối tượng trên Slide
Tạo hiệu ứng chuyển tiếp Slide
Định dạng hiệu ứng hoạt động đối tượng trong Slide
Phân phối bảng trình chiếu Powerpoint