Chúng tôi đang khởi tạo dữ liệu cho lớp. Vui lòng đợi trong giây lát.

JAVA - 20JAVA01

Giảng viên: Nguyễn Duy Lộc (0 )
3,700,000 VNĐ
Ngày bắt đầu:
Kết thúc dự kiến:
Số buổi học:
SL đăng ký:
SL tối thiểu:
Trạng thái lớp:
Yêu thích
Đang xử lý...
Đã thêm vào lớp yêu thích
Đang xử lý...

Mô tả lớp học

Java là một ngôn ngữ “cross platform” nghĩa là “Viết một lần, thực thi khắp nơi” (Write One, Run Any Where). Với Java bạn có thể viết từ ứng dụng từ desktop đến web và mobile. Sự phổ biến của ngôn ngữ này đã cho nguồn lực lập trình viên Java ngày càng lớn đ/v các công ty phần mềm trên thế giới cũng như ở Việt Nam.


Khóa học phù hợp với mọi loại đối tượng có mong muốn nắm các vấn đề cốt lõi nhất của công nghệ Java. Thời gian học: 5 tháng. Thời gian thực tập lấy kinh nghiệm dự án: 1 tháng.

Các công cụ bạn sẽ thành thạo

IDE: Eclipse, NetBean.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.

Notepad++ hoặc Sublime text.

Postman: test & share API.

Quản lý source code dự án với SVN

Nội dung nổi bật

Học viên sẽ được:

- Miễn phí học lại không làm được.

- Giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học

Những lý do bạn nên chọn Msita là nơi đồng hành:

- Môi trường học tập chuyên nghiệp, hiện đại 

- Giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn

- Đào tạo qua dự án thực tế, thực hành liên tục

- Nắm vững lý thuyết, thành thạo kỹ năng sau khi hoàn thành khóa học

- Cam kết có việc làm ngay, hỗ trợ tìm việc làm cho bạn

- Hỗ trợ trọn đời về công nghệ khi cần

Khung chương trình

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH JAVA

I. CÔNG CỤ HỌC VIÊN SẼ THÀNH THẠO 

- Nắm vững các công nghệ JSF Framework, PrimceFaces, Spring MVC và Hibernate

- Xây dựng và hoàn thiện 1 website với framework Spring. 

- Chia sẻ từ các PM giàu kinh nghiệm về chế độ, môi trường làm việc cùng hướng phát triển nghề nghiệp.

- Hỗ trợ kỹ năng phỏng vấn, viết CV xin việc + thông tin việc làm Java dev 24/7 từ MSITA

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1.Client Scripts( 9 tiết) 

- Ngôn ngữ HTML 5

- Thành thạo sử dụng CSS 3

- Lập trình với Javascript theo chuẩn W3School.

 2. Java cơ bản và nâng cao (21 tiết)

- Cài đặt môi trường, cấu hình thiết lập PATH, JDK, JRE, JVM…

- Biến, Kiểu dữ liệu, Toán tử, Điều kiện vòng lặp, luồng, number, character…

- Lập trình OOP, lớp, đối tượng, Overloading, static, this, tính kế thừa, HAS-A

- Overriding, Covariant, Super, Instance Initializer Block

- Từ khoá final, tính đa hình, Dynamic Binding, InstanceOf, …

- Lớp trừu tượng, lớp Abstract, Interface, Access Modifier,

- Tính bao đóng, lớp Object, Wrapper, strictfp, Date & time…

- File, String trong Java, Exception Handling, Cấu trúc dữ liệu trong Java, Collection, …

- Java nâng cao: Java Generic, Serialization, Lập trình mạng, MultiThread,…

 3. JSP / Spring / Hibernate ( 42 tiết)

 - Web Application Server Deployment

- Web Programming with Servlets and JSP..

- Architecting Web Applications using JSF and Struts

- Integrating XML with Java

- Developing Web Services with Java

- Developing Enterprise Applications with EJB

- Using Hibernate, Spring MVC, Primefaces UI

- Bài tập lớn Struts – Spring – Hibernate.

 4. Đồ án cuối khóa ( 9 tiết )

 Tham gia dự án Java Web hoàn chỉnh

- Phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện website.

- Xây dựng website theo các yêu cầu tăng dần về mức độ khó.

- Làm việc với các Project Manager, Technical Leader tại Cty đối tác (tùy yêu cầu).

 Làm một website hoàn chỉnh và tham gia thực tập tại Msita

Đánh giá của giảng viên về mức độ hoàn thành khóa học.