Chúng tôi đang khởi tạo dữ liệu cho lớp. Vui lòng đợi trong giây lát.

Tin học Nâng Cao - 20NC01

Giảng viên: Trịnh Trung Hải (0 )
540,000 VNĐ
Ngày bắt đầu:
Kết thúc dự kiến:
Số buổi học:
SL đăng ký:
SL tối thiểu:
Trạng thái lớp:
Yêu thích
Đang xử lý...
Đã thêm vào lớp yêu thích
Đang xử lý...

Mô tả lớp học

- Khóa học hướng dẫn Ôn thi sát hạch CNTT theo chuẩn TT03/BTTTT.

- Điều kiện xét tốt nghiệp để ra trường của các bạn Sinh viên kinh tế, ngoại ngữ, Duy tân...

- Bổ sung kỹ năng sử dụng WORD, EXCEL, POWERPOINT để sau này ứng dụng đi làm

Nội dung nổi bật

- Ôn tập sát chuẩn với đề thi để lấy chứng chỉ xét tốt nghiệp ra trường

- Bằng của Đại Học Đà Nẵng cấp

- Học với giảng viên của ĐHĐN

- Bằng có giá trị vô thời hạn, dùng để bổ sung hồ sơ thi công chức, viên chức hoặc nâng ngạch, nâng lương

Khung chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC NÂNG CAO

1.MS WORD 

- Ôn thi theo đề thi ứng dụng CNTT nâng cao theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT:

- Quản trị nội dung liệt kê

- Định dạng và tùy biến văn bản

- Định dạng trang với BreakPage, Border, Watermark

- Định vị văn bản: xử lý tab và bảng

- Tạo và tùy biến các đối tượng đồ họa

- Trộn thư, tạo mẫu văn bản đồng loạt

- Chèn tham chiếu, lưu vết và chú thích

- Xây dựng mục lục văn bản, danh mục hình và bảng

- Tạo văn bản nhanh theo mẫu, thêm nội dung với Quick Parts

- Quản lý chế độ in, điều khiển luồng văn bản


2.MS EXCEL

- Ôn thi theo đề thi ứng dụng CNTT nâng cao theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT:

- Định dạng dữ liệu và thao tác với bảng tính

- Tính toán số liệu sử dụng các công thức, hàm nâng cao

- Biểu diễn dữ liệu, tô màu theo điều kiện (Conditional Formating)

- Quản lý nhập liệu và không chế dữ liệu (Data Validation)

- Tổ chức, sắp xếp và lọc dữ liệu (Sort data, Auto, Advance Filter)

- Trình diễn, thống kê dữ liệu, biểu đồ (Pivot Table, Pivot

- Tùy chỉnh giao diện, nâng cao hiệu quả khai thác Excel

- Tạo Macro trong Microsoft Excel

- Quản lý chế độ in bảng tính trong Excel

- Làm việc trong môi trường cộng tác

3. MS POWER POINT

- Ôn thi theo đề thi ứng dụng CNTT nâng cao theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT:

- Xây dựng Layout và chuẩn bị cho bài thuyết trình

- Làm việc với Theme và Slide Master

- Xây dựng và định dạng Slide

- Tùy chỉnh các đối tượng trên Slide

- Tạo hiệu ứng chuyển tiếp Slide

- Định dạng hiệu ứng hoạt động đối tượng trong Slide

- Phân phối bảng trình chiếu Powerpoint

Trong quá trình ôn thi, Sinh viên sẽ được cung cấp tài khoản ôn thi và làm bài thi thử trên tài khoản ôn thi