Chúng tôi đang khởi tạo dữ liệu cho lớp. Vui lòng đợi trong giây lát.

Quay lui

Chính sách giá

Đăng lúc 2016-03-16 08:19:02 bởi Administrator


Mô hình giá

 

Mô hình lớp học

Mô tả hình thức tìm kiếm học viên

Chia sẻ chi phí tìm kiếm học viên

Lớp/khóa học do Giảng viên hoặc các Trung tâm đào tạo đối tác tổ chức nhưng không thu học phí

- GV tự mời Học viên qua các kênh như điện thoại, email, facebook, social network, contact, tự tìm kiếm học viên…

- Euni miễn phí hoàn toàn cho các lớp học dạng này nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng và các giảng viên thuộc các trường Đại học triển khai môn học của mình trên Euni.
- Mỗi giảng viên chỉ được mở miễn phí tối đa không quá 02 lớp/cùng thời điểm;

- Euni mời Học viên qua các kênh như điện thoại, email, facebook, social network, contact, nhân viên bán hàng của Euni…

Lớp/khóa học do Giảng viên tự do tổ chức có thu phí (mức học phí của mỗi học viên do Giảng viên tự do tự quy định)

- Giảng viên tự mời Học viên qua các kênh như điện thoại, email, facebook, social network, contact, tự tìm kiếm học viên…
(Học viên đăng ký khóa học, nộp học phí có gắn mã Commision/Sale của Giảng viên)

- Giảng viên hưởng 85% tổng số học phí của học viên do GV mời nộp tiền vào khóa học/môn học.

- Euni hưởng 15% tổng số học phí của Học viên nộp tiền vào khóa học/môn học.

- Euni mời Học viên qua các kênh như điện thoại, email, facebook, social network, contact, nhân viên bán hàng của Euni …

- Giảng viên hưởng 75% tổng số học phí của Học viên nộp tiền vào khóa học/môn học.

- Euni hưởng 25% tổng số học phí của Học viên do Euni mời nộp tiền vào khóa học/môn học.

Lớp/khóa học do Trung tâm đào tạo đối tác tổ chức có thu phí (mức học phí của mỗi học viên do Trung tâm tự quy định)

- Trung tâm tự mời Học viên qua các kênh như điện thoại, email, facebook, social network, contact, nhân viên bán hàng của trung tâm, …
(Học viên đăng ký khóa học, nộp học phí có gắn mã Commision/Sale của TT)

- Trung tâm hưởng 90% tổng số học phí của Học viên do Trung tâm mời nộp tiền vào khóa học/môn học.

- Euni hưởng 10% tổng số học phí của Học viên do Trung tâm mời nộp tiền vào khóa học/môn học.

- Euni mời Học viên qua các kênh như điện thoại, email, facebook, social network, contact, nhân viên bán hàng của Euni…

- Trung tâm hưởng 80% tổng số học phí của Học viên do Euni mời nộp tiền vào khóa học/môn học.

- Euni hưởng 20% tổng số học phí của Học viên do Euni mời nộp tiền vào khóa học/môn học.