Chúng tôi đang khởi tạo dữ liệu cho lớp. Vui lòng đợi trong giây lát.

Danh sách đơn vị liên kết
Logo đơn vị Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
05112240741
admin@msita.udn.vn
Logo đơn vị RD
41 Lê Duẩn
0935817266
rd@sdc.udn.vn
Logo đơn vị TT Phát triển Phần mềm Đại Học Đà Nẵng
Tầng 5, Khu C, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
05113810425
sdcudn@sdc.ud.edu.vn