Lưu trữ Danh mục: ngành học

Đại học Ngành Công nghệ thông tin hệ từ xa

Kiến thức, năng lực chuyên môn kỹ sư công nghệ thông tin Kiến thức chuyên [...]

39 Các bình luận

Đại học Ngành Luật kinh tế hệ từ xa

Kiến thức chuyên môn Kiến thức cơ bản: Nắm vững kiến thức của một số [...]

6 Các bình luận

Đại học Ngành Quản trị kinh doanh hệ từ xa

Kiến thức, năng lực chuyên môn Kiến thức chuyên môn Kiến thức giáo dục đại [...]

9 Các bình luận

Đại học Ngành Tài chính ngân hàng hệ từ xa

Kiến thức năng lực chuyên môn Kiến thức chuyên môn Kiến thức chung: Nắm vững [...]

6 Các bình luận

Đại học Ngành Kế toán hệ từ xa

Kiến thức, năng lực chuyên môn Kiến thức chuyên môn Kiến thức giáo dục đại [...]

15 Các bình luận

Đại học Ngành Luật hệ từ xa

Kiến thức và năng lực chuyên môn Có kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn [...]

22 Các bình luận

Đại học Ngôn ngữ Anh hệ từ xa

Kiến thức và năng lực chuyên môn Kiến thức chuyên môn Nắm vững và vận [...]

48 Các bình luận