We're creating data for your class in first time. Please waiting for a minute.

Lập trình PYTHON chuyên nghiệp

Teacher: Đinh Hồng Ân (0 )
450,000 VND
Start date:
Finish on:
Number of sessions:
No. students:
Minimum students:
Class status:
Favourite
Processing...
Added to favourite classes list
Processing...

Description

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, bậc cao, mạnh mẽ. Ngoài ra, học Python là khá đơn giản và dễ dàng. Python cũng là một ngôn ngữ thông dịch, tức là ngôn ngữ không cần phải biên dịch ra file chạy mà đọc code đến đâu thì chạy đến đó. Khi chạy lệnh Python ta sẽ có một giao diện dòng lệnh giống của Unix, có thể chạy từng dòng code ngay trực tiếp tại đây.

Guido Van Rossum là người sáng lập ra ngôn ngữ này. Source code của Python mã nguồn mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý. Theo đánh giá của Eris S. Raymond, Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện chon người mới học lập trình.

Highlight content

  • Khóa học 3 tháng                                      Học ngoài giờ các ngày trong tuần hoặc thứ 7, Chủ nhật
  • Học phí 3 tháng                                         4.500.000  VNĐ
  • Đóng 2 đợt mỗi đợt                                    2.000.000 Đ
  • Học phí trọn gói (1 lần):                             3,700,000 VNĐ      
  • Đkí nhóm từ 3 trở lên or trước 10 ngày:   3,500,000  VNĐ  

Curriculum

  • Khóa học 3 tháng                                      Học ngoài giờ các ngày trong tuần hoặc thứ 7, Chủ nhật
  • Học phí 3 tháng                                         4.500.000  VNĐ
  • Đóng 2 đợt mỗi đợt                                    2.000.000 Đ
  • Học phí trọn gói (1 lần):                             3,700,000 VNĐ      
  • Đkí nhóm từ 3 trở lên or trước 10 ngày:   3,500,000  VNĐ