We're creating data for your class in first time. Please waiting for a minute.

Tin cơ bản

Teacher: Lâm Hồ (0 )
Start date:
Finish on:
Number of sessions:
No. students:
Class status:
Favourite
Processing...
Added to favourite classes list
Processing...

Description

1 Những hiểu biết cơ bản về CNTT (IU01) 18 6

2 Sử dụng máy tính cơ bản (IU02) 18 6

3 Soạn thảo văn bản với MS Word (IU03) 27 9

4 Sử dụng bảng tính với MS Excel (IU04) 27 9

5 Trình chiếu với MS Power Point (IU05) 18 6

6 Sử dụng Internet cơ bản (IU06) 27 9

7 Ôn tập 9 3

Curriculum

* Đối tượng: Học sinh, sinh viên, người đi làm muốn học kiến thức, kỹ năng CNTT để sẵn sàng cho việc thi sát hạch

* Thời lượng đào tạo: 144 tiết, tuần 3 buổi, 3 tiết/1 buổi, trong vòng 4 tháng

Stt Mô đun Số tiết Số buổi

1 Những hiểu biết cơ bản về CNTT (IU01) 18 6

2 Sử dụng máy tính cơ bản (IU02) 18 6

3 Soạn thảo văn bản với MS Word (IU03) 27 9

4 Sử dụng bảng tính với MS Excel (IU04) 27 9

5 Trình chiếu với MS Power Point (IU05) 18 6

6 Sử dụng Internet cơ bản (IU06) 27 9

7 Ôn tập 9 3

Tổng cộng: 144 48

1.2. Chương trình Ôn tập thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản: (1,5 tháng)

* Đối tượng: Học sinh, sinh viên, người đi làm đã có hiểu biết về CNTT cơ bản và muốn ÔN TẬP, củng cố kiến thức kiến thức, kỹ năng CNTT để sẵn sàng cho việc thi sát hạch kỹ năng CNTT cơ bản.

* Thời lượng đào tạo: 72 tiết, tuần 3 buổi, 3 tiết/1 buổi, trong vòng 2 tháng

Stt Mô đun Số tiết Số buổi

1 Những hiểu biết cơ bản về CNTT (IU01) 9 6

2 Sử dụng máy tính cơ bản (IU02) 9 6

3 Soạn thảo văn bản với MS Word (IU03) 9 9

4 Sử dụng bảng tính với MS Excel (IU04) 9 9

5 Trình chiếu với MS Power Point (IU05) 9 6

6 Sử dụng Internet cơ bản (IU06) 9 9

Tổng cộng: 72 24